Trong 2 ngày (9 và 10/6/2022), Bệnh viện An Sinh tổ chức chương trình Tập huấn Sơ cấp cứu ngưng hô hấp – tuần hoàn năm 2020 cho toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện. Nhằm cập nhật kiến thức mới và nâng cao …